Mladinski odsek

1284

Pod okriljem mladinskega odseka delujejo štiri planinske skupine, dve na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha, ena na Osnovni šoli Topolšica ter ena v vrtcu. Skupino v vrtcu vodi Jožica Malus, ki z otroki redno izvaja dopoldanska srečanja. V šolskem letu izvedejo od tri do pet izletov, na katerih so prisotni tudi starši otrok. Zadnja leta izvajajo tudi nočni pohod, ki je zelo priljubljen. Planinski vodniki jim tekom leta na nekaj srečanjih predavajo o različnih temah iz Planinske šole. Mlajšo planinsko skupino, v katero sodijo otroci od 1. do 5. razreda, na osnovni šoli vodi Mateja Čokelc. Na leto izvedejo 4 izlete in nekaj srečanj. Starejša skupina, v kateri so otroci od 5. razreda naprej, pa deluje pod mentorstvom Mateje Drev Sem in Jožice Globačnik. V šolskem letu izvedejo vsaj 4 izlete. Planinci se udeležujejo tudi orientacijskih tekmovanj lige Smrekovec in SPOT-a in sodelujejo na tekmovanju Mladina in gore. Planinsko skupino na Osnovni šoli Topolšica vodi Tinka Žohar. V mesecu avgustu vsako leto v sodelovanju s PD Velenje, PD Rečica ob Savinji in PD Podčetrtek izvedemo planinski tabor za osnovnošolce.

Planinska skupina Mentorji
Osnovna šola KDK Šoštanj – starejša skupina (6.-9. razred) Mateja Drev Sem in Jožica Globačnik
Osnovna šola KDK Šoštanj – mlajša skupina (1.-5. razred) Mateja Čokelc
Vrtec Šoštanj Jožica Malus
Podružnična Osnovna šola Topolšica Tinka Žohar