Markacijski odsek

1261

Markacijski odsek pod vodstvom načelnika Vlada Stropnika praviloma vsako drugo soboto v mesecu izvaja delovno akcijo na planinskih poteh pod okriljem PD Šoštanj. Poleg rednih akcij zraven spadajo še izobraževanja novih in izpopolnjevanja rednih markacistov, razne čistilne akcije na lokalnem nivoju, sestanki, srečanja itd..

  Ime in priimek markacista
Št. znaka
1. Vinko Pejovnik  391
2. Peter Laure 1089
3. Darko Čepelnik 1287
4. Jurij Drev 1288
5. Janez Gorjanc 1289
6. Primož Grudnik 1290
7. Janez Kugonič 1294
8. Vlado Stropnik 1300
9. Franja Zajšek 1302
10. Filip Vrabič 1303
11. Franc Urbanc 1414
12. Milan Grudnik 1467
13. Zvonko Klobučar 1547
14. Bojan Rotovnik 1557
15. Alojzija Semprimožnik 1795
16. Marko Milešič Šerdoner 1796
17. Ivan Stropnik 1797
18. Kaja Koželjnik 1798
19. Mitja Tajnik 1100
20. Jasmina Jelen 1103
21. Natalija Szabo 1281

Na akcijah pri urejanju planinskih poti aktivno sodelujejo tudi ostali člani PD Šoštanj (Ciril Kajba, Danilo Čebul, Franc Vačovnik, Jure Grudnik, Romana Slemenšek, Matej Novak ...).